Agenda

Corona Update

Op basis van de aangepaste richtlijnen die maandag 23 maart door het kabinet zijn aangekondigd, heeft ViaVie Welzijn besloten om de volgende maatregelen te nemen betreffende de dienstverlening:

• Alle activiteiten, inloopspreekuren en bijeenkomsten worden tot 1 juni 2020 opgeschort

• Alle 1-op-1-diensten en huisbezoeken worden tot 6 april 2020 opgeschort > wij houden de berichtgeving van de overheid in de gaten en laten jullie begin april weten of dit weer doorgang kan vinden of niet

• De beide kantoorlocaties van ViaVie Welzijn zullen tot 6 april 2020 gesloten blijven. De professionals van ViaVie Welzijn zullen zoveel mogelijk thuis werken > wij houden de berichtgeving van de overheid in de gaten en laten jullie begin april weten of de kantoren weer zullen openen of niet

• Wat betreft de inloopspreekuren zullen wij begin april bekijken of hier een andere vorm van dienstverlening voor in de plaats moet/kan komen, zodat mensen niet te lang zonder hulp zijn. Wellicht in de vorm van 1-op-1-dienst. Ook rondom deze keuze houden wij de berichtgeving van de overheid in de gaten en houden wij jullie op de hoogte.

Mocht je in deze periode aanlopen tegen dringen zaken (bv. binnen werkveld Thuisadministratie of Vluchtelingenwerk), neem dan contact op met de betreffende coördinator van dit werkveld.

Elke ochtend zijn we telefonisch bereikbaar van 8.30 – 12.00 uur. Ons advies is om vragen zoveel mogelijk per mail aan ons te stellen, rechtstreeks aan medewerkers of via info@viaviewelzijn.nl

We houden de adviezen van de overheid in de gaten en hopen op korte termijn weer de activiteiten te kunnen hervatten.

« Terug naar het overzicht