Cultuureducatie

Cultuureducatie

De Cultuureducatiegids

De Cultuureducatiegids voor schooljaar 2021-2022: voor alle basisscholen in Rijssen en Holten.

Het doel van de gids: goede cultuureducatie voor elke basisschoolleerling in Rijssen-Holten.

Sinds schooljaar 2017-2018 maken de basisscholen in Rijssen-Holten gebruik van de Cultuureducatiegids. 

De gids toont het aanbod van gastlessen in de klas en klassenbezoeken op locatie, door lokale en regionale kunst-, erfgoed- en cultuur-aanbieders. Het aanbod is bedoeld voor basisscholen in Rijssen-Holten, voor groepen leerlingen, onder schooltijd.

De gids biedt overzicht en vereenvoudigt het kiezen voor kwalitatief cultuuronderwijs. Het bespaart leerkrachten tijd bij het kiezen van passende activiteiten en inspireert ze.

De kunst-, erfgoed- en cultuuraanbieders vinden door de gids beter en makkelijker verbinding en samenwerking met de basisscholen. Doordat leerkrachten hun voorkeuren aanmelden, draagt de gids er aan bij dat kunst- en cultuuraanbieders zicht hebben op wat de vraag van scholen is, op het gebied van cultuuronderwijs.

De gids bevat aanbod op het gebied van: beeldende kunst, erfgoed, taal/literatuur, media, muziek, dans, drama, natuur/omgeving en deskundigheidsbevordering.

De activiteiten uit de gids worden bekostigd door de provinciale regeling Cultuur aan de Basis, een gemeentelijke en de eigen bijdrage van de scholen.

De coördinatie en het samenstellen van de gids is in handen van cultuurcoach Kristina Odenhamn.