Cultuureducatie

Cultuureducatie

De Cultuureducatiegids

De Cultuureducatiegids voor schooljaar 2019-2020: voor alle basisscholen in Rijssen en Holten.

Het doel van de gids: goede cultuureducatie voor elke basisschoolleerling in Rijssen-Holten.

Tijdens de inventarisatiegesprekken met het onderwijs en het culturele werkveld is gebleken dat er behoefte is aan informatie over het beschikbare aanbod van aanbieders voor basisscholen (denk aan de vorm van de voormalige KCO Cultuurklapper) en voor sommige activiteiten is behoefte aan centrale coördinatie en planning.

Zo ontstond het plan om centraal een gids te ontwikkelen waarin al het lokale en regionale aanbod opgeno¬men is, en het volgende wordt bereikt:

  • overzicht van wat er beschikbaar is (en wellicht inzicht in wat er mist);
  • structuur in afspraken tussen onderwijs en culturele werkveld;
  • tijd en geld besparen door centrale coördinatie door combinatiefunctionaris cultuur-onderwijs;
  • bijdragen aan kwaliteit en continuïteit in wat leerlingen op het gebied van cultuureducatie wordt aangeboden;
  • alle basisschoolkinderen in Rijssen-Holten maken onder schooltijd kennis met diverse vormen van kunst, cultuur en erfgoed.