Cultuureducatie

Cultuureducatie

Wat is Cultuureducatie?

De combinatiefunctionaris cultuur-onderwijs van ViaVie Welzijn werkt samen met alle 17 basisscholen in Rijssen-Holten en vele lokale, regionale en provinciale creatieve en culturele aanbieders. Samen zetten zij zich in voor:

 • een vaste plek voor cultuureducatie op alle scholen;
 • een duurzame samenwerking tussen basisscholen en het culturele werkveld.

En daardoor kunnen:

 • alle kinderen in aanraking komen met cultuur;
 • en dat biedt kinderen een waardevolle aanvulling op hun ontwikkeling.

Werkzaamheden van de combinatiefunctionaris cultuur-onderwijs ter bevordering van goede cultuureducatie in Rijssen-Holten bestaat onder meer uit:

 • organiseren van het werkgroep Cultuureducatie overleg met alle 17 basisscholen;
 • het samenstellen van en coördineren van de activiteiten uit de Cultuureducatiegids met cultureel aanbod voor schoolklassen;
 • adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van cultuureducatie beleid voor de eigen school op maat;
 • adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van subsidies die betrekking hebben op cultuureducatie (b.v. Cultuureducatie met Kwaliteit of Prins Bernard Cultuurfonds);
 • basisscholen en culturele aanbieders informeren over gemeentelijke, provinciale en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot cultuur(educatie);
 • zorg dragen voor het borgen van samenwerking tussen het onderwijs en het culturele werkveld;
 • adviseren en ondersteunen bij het verbeteren van de aansluiting van het lokale culturele aanbod, op het schoolprogramma.