Gastouderopvang

Gastouderopvang ViaVie Welzijn

Klachtenregeling

ViaVie Welzijn is in het bezit van een klachtenreglement. Hierin wordt een stappenplan beschreven waarin staat op welke wijze een klacht ingediend kan worden en op welke wijze wij hiermee om zullen gaan.

Mochten er klachten zijn aangaande ViaVie Welzijn Gastouderopvang, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de bemiddelingsmedewerkers. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kan de tussenkomst van de coördinator worden gevraagd. Zowel de bemiddelingsmedewerkers als de coördinator zijn telefonisch te bereiken via 0548 36 27 55.

Mocht bovenstaande nog niet tot een oplossing leiden, dan is het goed te weten dat het Gastouderbureau aangesloten is bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Het doel van deze commissie is het bieden van een objectieve en onafhankelijke beoordeling en afhandeling van de klacht. ViaVie Welzijn Gastouderopvang heeft tot op heden geen enkele klacht ontvangen.

Klachtenloket

Klachtenvrij certificaat 2019