Gastouderopvang

Gastouderopvang ViaVie Welzijn

Meldcode Huiselijk Geweld, Kindermishandeling & Grensoverschrijdend Gedrag

Het Gastouderbureau en de gastouders werken met de meldcode als er vermoedens zijn van geweld. Deze meldcode geeft aan hoe gastouders en het Gastouderbureau moeten handelen bij signalen die duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling, geweld- of zedendelict door een medewerker, of seksueel overschrijdend gedrag tussen kinderen.