Gastouderopvang

Gastouderopvang ViaVie Welzijn

Pedagogisch beleid

Wanneer u ervoor kiest uw kind op te laten vangen bij een gastouder, mag u er uiteraard van uit gaan dat uw kind in goede handen is. In het Pedagogisch Beleidsplan staat omschreven welke uitgangspunten de gastouders hanteren voor hun pedagogisch handelen.

De vier pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven vormen de basis voor het pedagogisch beleid:

  • het geven van een gevoel van emotionele veiligheid;
  • het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie;
  • het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie;
  • het geven van kansen om zich de normen en waarden eigen te maken.

Alle gastouders maken gebruik van het Pedagogisch Beleidsplan welke is opgesteld door het Gastouderbureau. Sommige gastouders hanteren daarnaast een eigen versie. Vraag hiernaar bij de betreffende gastouder.