Gastouderopvang

Gastouderopvang

Ouderinformatie

Vragen, wensen en opmerkingen

Heeft u als ouder speciale vragen, wensen of opmerkingen? Geef dit bij de bemiddelingsmedewerkster aan. En mocht u er samen om wat voor reden niet uitkomen, neemt u dan contact op de coördinator via telefoonnummer (0548) 36 27 55.

ViaVie Welzijn Gastouderopvang is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit biedt de mogelijkheid tot een onafhankelijke klachtbehandeling. In 2018 heeft ViaVie Welzijn Gastouderopvang geen klachten ontvangen. Indien wij klachten ontvangen, zullen wij gebruik maken van het klachtenreglement

Contactgegevens Geschillencommissie / Klachtenloket Kinderopvang:
Klachtenloket Kinderopvang
Postbus 96802
2509 JE Den Haag
0900 – 18 77

Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Oudercommissie

ViaVie Welzijn Gastouderopvang vindt het belangrijk dat ouders waarvan hun kind gebruik maakt van de gastouderopvang, kunnen adviseren bij bepaalde onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). Daarnaast stelt de Wet kinderopvang een Oudercommissie verplicht bij de Gastouderopvang en geeft die Oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen.

De leden van de oudercommissie van ViaVie Welzijn Gastouderopvang:

Voorzitter Ineke Bronsvoort
Secretaris Marieke Franke
Penningmeester Mark Wonnink
Lid Marianne Veneklaas
Lid Tamara Voorveld

Mocht u vragen hebben, heeft u inbreng voor de vergadering van de commissie of wilt u de notulen van de vergadering inzien, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de oudercommissie. Bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in de oudercommissie, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij één van de oudercommissieleden of bij de coördinator van de Gastouderopvang (0548 - 36 27 55).

De oudercommissie van ViaVie Welzijn Gastouderopvang werkt volgens dit reglement.

Even Voorstellen: Ineke Bronsvoort

Dag ouders, gastouders en anderen. Aan mij werd gevraagd om mezelf voor te stellen in de nieuwsbrief. Bij deze :) Mijn naam is Ineke Bronsvoort en samen met Diederik heb ik drie kinderen (7, 4 & 2 jr). Onze twee oudste kinderen gaan naar school en de jongste mag nog lekker thuis spelen. Als ik aan het werk ben gaan onze kinderen met plezier naar onze gastouder. Ze kunnen daar heerlijk spelen, ontdekken, relaxen en ja, ook wel ruzie maken want dat hoort er ook bij. 

Zelf werk ik in Deventer. Ik werk daar op een behandelgroep met jonge kinderen die extra stimulering en begeleiding in hun ontwikkeling nodig hebben. De ontwikkeling van het kind wordt in beeld gebracht en samen met ouders kijken we wat er voor het kind nodig is. Een leuke baan!

Sinds een aantal jaren zit ik bij de gastoudercommissie van het gastouderbureau ViaVie. Voorzichtig ben ik er in gestapt (waar zeg ik 'ja' tegen? hoeveel tijd gaat me dit kosten?). Maar dat viel al snel mee. Drie of vier keer per jaar komen we bij elkaar en nemen we zaken door: de begroting wordt jaarlijks door de gastoudercommissie bekeken en goedgekeurd, veranderingen worden aan ons voorgelegd, er worden verbeterpunten besproken en er is de mogelijkheid om opmerkingen en adviezen te noemen. Ik ben van mening dat de organisatie deze input ook nodig heeft en het is fijn dat ouders de mogelijkheid hebben om hun stem te laten horen.

Momenteel bestaat de gastoudercommissie uit vier leden. Een gezellige club maar het zou heel fijn als er een aantal mensen aan willen sluiten. Een keer meekijken kan altijd. Wil je meer weten, of lijkt het je leuk om eens een keer 'proef te draaien'? Spreek me gerust een keer aan of laat dit even aan het gastouderbureau weten dan komt het ook goed!

Even voorstellen: Mark Wonnink

Mark WonninkMijn naam is Mark Wonnink en ik ben 36 jaar oud. Ik woon samen met Janneke van Zon en wij zijn sinds december 2015 trotse ouders van Norah. Ik ben werkzaam bij RVC Industriële Verpakkingen in Rijssen op de afdeling verkoop en daarnaast ben ik penningmeester van voetbalvereniging z.v.v. Blauw Wit ’66 en supportersvereniging FC Twente Holten. Ook mag ik af en toe nog mijn “voetbaltalenten” etaleren in het 35+ team van Blauw Wit.

Sinds eind april gaat onze dochter één dag in de week naar gastouder Ria Kappert (Villa Ria). Wij hebben voor een gastouder gekozen vanwege de flexibiliteit en huiselijkheid van een gastouder en dat Norah daarnaast toch in contact komt met andere kinderen. Tot op heden hebben we geen spijt gehad van deze keuze, want Norah gaat altijd met veel plezier naar Ria.

Bij het aanmelden bij ViaVie Welzijn werd ons/mij ook de vraag gesteld of we in de oudercommissie plaats wilden nemen. Na het bijwonen van een vergadering van de oudercommissie heb ik besloten om hierin plaats te nemen. Het kost namelijk over het algemeen vrij weinig tijd en je kunt op deze manier als ouder wel meedenken en adviseren over diverse facetten binnen de gastouderopvang van ViaVie Welzijn.

Meldcode

Het gastouderbureau werkt met een meldcode als er vermoedens zijn van geweld. Deze meldcode geeft aan hoe gastouders en de gastouderopvang moeten handelen bij signalen die duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling, geweld- of zedendelict door een medewerker en signalen die duiden op seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen.