Gastouderopvang

Gastouderopvang

Tarieven

Tarieven voor ouders

Dagopvang tot 550 uur € 6,45 per uur per kind (bij adviesuurtarief gastouder € 5,05). U betaalt per jaar per kind nooit meer dan 550 uur aan bureaukosten.

Voor- en naschoolse opvang € 6,45 per uur per kind (bij adviesuurtarief gastouder € 5,05)

Uurtarieven voor nachtopvang, tussen 23.00 uur en 07.00 uur worden in overleg met de gastouder en ouders vastgesteld. Dit geldt ook voor de vergoedingen van maaltijden en kilometers.

Vergoeding gastouder

Het adviesuurtarief voor de gastouder is € 5,05. De uitvoeringskosten zijn € 1,40 per uur per kind. Samen € 6,45 per uur per kind.

Afspraken tussen ouders en gastouders

Ouders en gastouders bepalen samen de vergoeding voor de gastouderopvang. De adviesuurvergoeding van de gastouderopvang kan daarbij een hulpmiddel zijn. Vervolgens stellen wij een financiële overeenkomst op tussen u en de gastouder. In deze overeenkomst staan de bureaukosten per uur per kind, de uurvergoeding per uur per kind voor de gastouder en het aantal opvanguren per jaar per kind. De ouders en de gastouder tekenen beide deze financiële overeenkomst.

Ouders betalen alleen de afgenomen uren van opvang. De gastouder houdt deze uren bij in het digitale declaratiesysteem. Deze wordt aan het eind van de maand verstuurd naar de ouders ter goedkeuring. De ouders geven binnen 5 dagen de goedkeuring, daarna verwachten wij dat de goedkeuring in orde is en verwerken wij de declaratie. Hierbij sturen we de ouders een factuur en betalen we de gastouder zijn/haar vergoeding.

Kinderopvangtoeslag 2019

Ouders die in 2019 gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2015 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Kijk op www.toeslagen.nl.