Gastouderopvang

Gastouderopvang ViaVie Welzijn

Even voorstellen

Wij zijn een groepje ouders dat samen de OuderCommissie vormt. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van het gastouderbureau van ViaVie Welzijn hoog blijft. Dit doen wij door samen met ViaVie Welzijn te praten over de ontwikkelingen binnen de gastouderopvang, maar ook gevraagd en ongevraagd advies te geven. Wij staan voor de belangen van alle kinderen en ouders die gebruik maken van het gastouderbureau van ViaVie Welzijn. De OuderCommissie van ViaVie Welzijn Gastouderopvang werkt volgens dit reglement.

De leden van de OuderCommissie van ViaVie Welzijn:

Voorzitter Ineke Bronsvoort
Secretaris Marieke Franke
Penningmeester Mark Wonnink
Lid Marianne Veneklaas
Lid Vacature

Bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in de OuderCommissie, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen aan ocviavie@gmail.com.