Gastouderopvang

Gastouderopvang ViaVie Welzijn

Vergaderingen

Een aantal keer per jaar komen we bij elkaar om samen met ViaVie Welzijn de ontwikkelingen binnen de gastouderopvang door te nemen. Hiervoor is een jaarplanning opgesteld. We zijn in de gelegenheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven. Een aantal voorbeelden van onderwerpen die jaarlijks besproken worden: de begroting, veiligheid, het pedagogisch beleid, update van koppelingen tussen vraag & gastouders, thema-avonden.

Dat je als ouder je stem laat horen vinden we erg belangrijk. Het is in het belang van de kinderen en ouders die gebruik maken van gastouderbureau ViaVie Welzijn. 

Wij houden u graag op de hoogte van onze activiteiten, nieuws en themabijeenkomsten. Zo hebben wij ons allemaal persoonlijk voorgesteld in de nieuwsbrief, om zo de OuderCommissie van ViaVie Welzijn een gezicht te geven. Na elke vergadering geven wij een beknopte samenvatting van de inhoud van onze vergaderingen die voor iedereen inzichtelijk is. 

Een OuderCommissie is voor alle ouders die gebruik maken van de gastouderopvang. Momenteel bestaat de OuderCommissie uit 4 ouders. Dit is vrij minimaal. Het zou heel fijn zijn als er nog ouders aansluiten. Onze vergaderingen zijn openbaar en er is altijd ruimte om een keer aan te sluiten. Voel je welkom! Mocht je een keer aan willen sluiten bij een vergadering, laat het ons dan weten door een mail te sturen naar ocviavie@gmail.com. Ook voor het inzien van de agenda of notulen zijn wij op dit mailadres bereikbaar.