Gastouderopvang

Gastouderopvang ViaVie Welzijn

Vergaderingen

Driemaal per jaar komt de OuderCommissie bij elkaar om te praten over ontwikkelingen van de gastouderopvang van ViaVie Welzijn. Hiervoor is een jaarplanning opgesteld. Onderwerpen waar wij bij betrokken worden, zijn onder andere uurtarieven, veiligheid, gezondheid, pedagogisch beleid en voeding. Als er tussendoor onderwerpen zijn die niet op de jaarplanning staan vermeld, komen wij soms vaker bij elkaar.

Iedere ouder heeft, mits van tevoren aangemeld, als toehoorder toegang tot de vergadering. Ook is het mogelijk om, na toestemming van de voorzitter, in te spreken. Mocht u een keer aan willen sluiten bij een vergadering, laat het ons dan weten. Stuur een mail naar ocviavie@gmail.com. U kunt ons ook mailen indien u de agenda of notulen van de vergadering in wilt zien.

Vergadermomenten:

  • Februari
  • Juni
  • September