Gastouderopvang

Gastouderopvang ViaVie Welzijn

Financiële informatie

Tarieven

Wanneer u gebruik maakt van gastouderopvang bestaat het tarief uit twee delen; uurtarief van de gastouder en uitvoeringskosten per uur voor het Gastouderbureau.

Het adviesuurtarief* voor de gastouder is € 5,30 per uur per kind. De uitvoeringskosten zijn € 1,47 per uur per kind. Totaal komt u dan uit op een tarief van € 6,77 per uur per kind. Dit tarief geldt zowel voor de dagopvang als voor de voor- en naschoolse opvang.

Uurtarieven voor nachtopvang, tussen 23.00 uur en 07.00 uur worden in overleg tussen de gastouder en ouders vastgesteld. Dit geldt ook voor de vergoedingen van maaltijden en kilometers.

U betaalt per jaar per kind nooit meer dan 550 uur aan uitvoeringskosten voor het gastouderbureau. Wanneer u dus per jaar per kind meer dan 550 uur opvang afneemt, wordt het uurtarief over die uren lager.

* Elke gastouder mag zijn/haar eigen uurtarief bepalen. Daarnaast kan elke gastouder zelf aangeven of bijvoorbeeld luiers en voeding bij dit uurtarief zijn inbegrepen. Om deze reden zijn bovenstaande tarieven indicaties. Jaarlijks wordt door het Gastouderbureau een adviesuurtarief vastgesteld. Veel gastouders volgen dit tarief.

Betalingen

Op basis van het uurtarief welke de gastouder met u afspreekt, wordt door het Gastouderbureau een financiële overeenkomst opgesteld tussen u en de gastouder. In deze overeenkomst staan de uitvoeringskosten per uur per kind, de uurvergoeding per uur per kind voor de gastouder en het aantal opvanguren per jaar per kind. De ouders en de gastouder tekenen beide deze financiële overeenkomst.

Ouders betalen alleen de afgenomen uren van opvang. De gastouder houdt deze uren bij in het digitale declaratiesysteem. Deze wordt aan het eind van de maand verstuurd naar de ouders ter goedkeuring. De ouders geven binnen 3 dagen de goedkeuring, daarna verwachten wij dat de goedkeuring in orde is en verwerken wij de declaratie. Hierbij sturen we de ouders een factuur en betalen we de gastouder zijn/haar vergoeding. U betaalt als ouder dus de totale vergoeding en het Gastouderbureau betaalt het afgesproken deel uit aan de gastouder.

Kinderopvangtoeslag

De overheid biedt onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming aan in de kosten voor de kinderopvang; kinderopvangtoeslag. Jaarlijks stelt zij een maximum te vergoeden uurprijs vast. Voor 2021 is de maximumuurprijs voor de gastouderopvang € 6,49.

U als ouder heeft mogelijk ook recht op kinderopvangtoeslag. Dit is onder andere het geval wanneer ouders werken, studeren en/of een re-integratietraject volgen. Meer informatie over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag, de hoogte en het aanvragen van de toeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. U mag uiteraard ook contact met ons opnemen, indien u vragen heeft over de kinderopvangtoeslag.

Tip: download ook de Kinderopvangtoeslag app. 

Let op: Het is belangrijk dat deze toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand waarin de kinderopvang is begonnen. Zo loopt u geen maand kinderopvangtoeslag mis.

Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en er toch een noodzaak is dat uw kind gebruik maakt van de opvang, komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten op basis van de SMI.

Redenen waardoor u mogelijk in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming is omdat u of uw partner lichamelijke, geestelijke of sociale problemen heeft en het voor uw kind beter is enkele uren opvang af te nemen. Ook kan het in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind zijn dat het verstandig is dat uw kind gebruik maakt van de kinderopvang.

Of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming op basis van de SMI en op welke wijze u deze aan kunt vragen, kunt u navragen bij het Sociaal VraagPlein van de gemeente Rijssen-Holten (0548 854 836 / sociaalvraagplein@rijssen-holten.nl).