Gastouderopvang

Gastouderopvang ViaVie Welzijn

Vormen van gastouderopvang

Kenmerkend voor gastouderopvang is dat de opvang plaats vindt in de huiselijke omgeving. Dit kan zowel het huis van de gastouder zijn als het huis van de vraagouder.

Opvang bij de gastouder thuis

In de meeste gevallen vindt de opvang van een gastouder plaats in het huis van de gastouder. De gastouder vangt dan meestal gelijktijdig kinderen uit meerdere gezinnen op. Voordeel van deze vorm van gastouderopvang is dat u als ouder een tarief per kind per uur betaalt aan de gastouder. Indien er (tijdelijk) minder uren opvang nodig zijn of de gastouder is ziek/op vakantie, dan hoeft u dit niet door te betalen.

Opvang bij u thuis; dienstverlening aan huis

Als u er voor kiest om de gastouder bij u thuis op te laten vangen, wordt dat dienstverlening aan huis genoemd. Tussen u als vraagouder en de gastouder worden afspraken gemaakt over de werkzaamheden, werktijden en dagindeling. Het is in dit geval dus ook mogelijk andere werkzaamheden af te spreken dan alleen opvang van uw kind(eren). Voordeel van deze vorm van gastouderopvang is dat uw kind(eren) in de eigen omgeving is/zijn en u minder tijd kwijt bent aan brengen en halen van uw kind(eren). Dienstverlening aan huis heeft een andere financieringswijze dan reguliere gastouderopvang. Hierover kunt u hier meer lezen.