Jeugd & jongeren

Jeugd & jongeren

Billy Boem Kinderclub

Billy Boem is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, die extra steun nodig hebben omdat ze thuis of in hun directe omgeving veel meemaken op het gebied van spanning en stress. Iedereen komt dat natuurlijk tegen in zijn/haar leven, maar voor kinderen is dat moeilijker om mee om te gaan dan voor volwassenen.

Soms gebeuren er dingen in een gezin waarmee een kind geen raad weet en die voor spanning en stress kunnen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding, een broertje of zusje dat extra aandacht vraagt of een ouder die kampt met psychische problemen. Als zo'n situatie lang duurt, komen de kinderen vaak in de verdrukking omdat ouders of gezin met problemen te maken krijgt die het kinderleven behoorlijk beïnvloedt.

Op zo’n moment is er natuurlijk niet de rust en ruimte om veel aandacht voor je kind(eren) te hebben. Ouders proberen dit vaak voor kinderen te verbergen, maar kinderen hebben een enorme antenne om signalen op te pikken en voelen gelijk of er iets aan de hand is. Juist door er niet over te praten gaan kinderen van alles fantaseren.

Invloed van de thuissituatie

Omdat kinderen nog niet goed weten hoe relaties tussen mensen werken, denken ze vaak dat de problemen door hun gedrag komen. Ze voelen zich dan schuldig. Zij denken dan: “Als ik maar lief ben, wordt mijn moeder vast weer beter” of: ”als ik maar stil op mijn kamer speel, dan hebben ze geen last van mij” of “Het is vast mijn schuld dat papa en mama zo boos op elkaar zijn”.

Kinderen kunnen in een moeilijke thuissituatie heel stil worden of juist heel dwars, boos of onzeker. Ze kunnen bang worden om te gaan slapen of om bij hun moeder weg te gaan. Soms nemen zij een rol op zich waar ze emotioneel nog niet aan toe zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die langere tijd in zo’n situatie verkeren problemen kunnen krijgen. Dat hoeft niet, maar ze lopen wel meer risico. Voor deze kinderen en gezinnen is Billy Boem ontwikkeld.

Billy Boem kinderclub

Bij de club hebben kinderen veel plezier, kunnen zij vrienden maken en hebben ze iets helemaal voor zichzelf. Ook leren de kinderen spelenderwijs hun thuissituatie een plekje te geven.

- De bijeenkomsten zijn gratis
- De kinderclub komt wekelijks 10 keer bij elkaar
- Er worden speelse activiteiten gedaan
- Er wordt elke week een verhaal verteld van Billy Boem die thuis ook van alles meemaakt om er vervolgens samen over door te praten
- Er worden vragen beantwoord, vaardigheden geoefend en tips gegeven
- Kinderen zoeken gezamenlijk naar oplossingen
- Voordat een kind meedoet, wordt er een kennismakingsgesprek gevoerd
- De club wordt begeleid door beroepskrachten
- Voor de ouders zijn er 3 ouderbijeenkomsten

Het is een club waar kinderen erg veel plezier hebben, samen spelen, iets helemaal voor zichzelf hebben!