Iedere statushouder een warm welkom: nieuwe integratiecoaches gezocht!

Elke maandagmorgen staat Sandra van Voorthuizen klaar voor de statushouders in Rijssen. Tijdens het spreekuur van het Inlooppunt Vluchtelingen helpt zij hen met de administratie en vragen op velerlei gebied.

“Als integratiecoach probeer ik mensen een goede start te geven vanaf het moment dat ze de sleutel van hun woning in Rijssen ontvangen.”
(Sandra van Voorthuizen, vrijwillige integratiecoach)

In 2018 kwamen er 54 statushouders wonen in Rijssen-Holten. Nadat zij de asielprocedure hadden gevolgd en een verblijfsvergunning hadden gekregen, werd hen een huis toegewezen. Een positieve start van een nieuwe periode, een periode waarin men een nieuw bestaan op kan bouwen op een veilige plek. Ook een periode met veel onduidelijkheden en vragen over hoe alles werkt in Nederland.

“De integratiecoach begrijpt mensen en helpt je met de post.”
(Merhawi Mebrahtom Tekie, statushouder en sinds 2015 in Nederland)

Vanuit de gemeente Rijssen-Holten heeft ViaVie Welzijn de opdracht gekregen om statushouders te helpen bij hun integratie. Zonder de enthousiaste inzet van de 13 vrijwillige integratiecoaches zou het niet gelukt zijn om in de afgelopen jaren de vele statushouders een nieuw thuis te bieden. Ook in 2019 willen wij de nieuwe burgers van Rijssen-Holten weer wegwijs maken in hun nieuwe woonplaats.

Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwillige integratiecoaches!

Dus heb je affiniteit met mensen uit ander culturen, wil je graag je steentje bijdragen aan de integratie van statushouders en heb je gemiddeld 3 uur in de week tijd? Neem dan contact op met René Hoveling of Aniek Vogelzang voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek (0548 – 36 27 55) 

“Dit vrijwilligerswerk geeft je veel voldoening, je kunt mensen echter verder helpen!”
(Jantina ten Wolthuis, vrijwillige integratiecoach)

Benieuwd naar de korte interviews met Sandra, Jantina en Merwahi? Klik dan hier!

Sandra, Jantina en Merwahi

« Terug naar het overzicht