Jaarverslag 2017

Terugblik 2017

2017 was in diverse opzichten een intensief jaar. Onderwerpen die om meer dan gemiddelde aandacht vroegen waren de ontwikkelingen in de Peuteropvang als gevolg van de Wet Harmonisatie. In november 2017 heeft dit geleid tot het moeilijke besluit om te moeten stoppen met onze peuterspeelzalen. Dit betekende ontslag voor alle 13 pedagogisch medewerkers en een grote aanslag op onze financiële middelen. Ook het vormgeven aan de onafhankelijke cliëntondersteuning blijkt een opdracht die meer tijd en aandacht vraagt dan vooraf was ingeschat.
En zowel inhoudelijke als personele ontwikkelingen maakten dat 2017 een moeilijk jaar was voor het jongerenwerk.

Verder hebben het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan, de zoektocht naar een goed zichtbare, toegankelijke vervangende accommodatie in de kern Rijssen en de voorbereiding op een toekomstig bestendige financieringsstructuur de nadrukkelijke aandacht van zowel bestuur als directie gehad.

Beleidsvoornemens 2018

Het lopende jaar 2018 zal zeer nadrukkelijk in het teken staan om de continuïteit van onze organisatie te borgen. Intensiever contact met college, raadsfracties, diaconale en charitatieve organisaties zal bijdragen aan een goede samenwerking en verbinding, zodat we er gezamenlijk voor zorgen dat iedereen ‘binnenboord’ blijft. Het lopende jaar zal verder in het teken staan om, gezamenlijk met de samenwerkingspartners, VraagRaak als de onafhankelijke cliëntondersteuning structureel te borgen. Daarbij zal de afstemming met het Sociaal Plein speciale aandacht krijgen. In de loop van 2018 zal ViaVie Welzijn, samen met het MWnwT en MEE IJsseloevers verhuizen naar één centrale locatie in het centrum van Rijssen. Dit zal niet alleen de zichtbaarheid en toegankelijkheid ten goede komen, maar ook een positieve ‘boost’ geven aan onderlinge afstemming en samenwerking.

Het bestuur dankt al haar medewerkers voor de enthousiaste en toegewijde inzet. Met name de (voormalige) medewerkers van het peuterwerk die tot op het laatste moment met hart en ziel in het belang van de peuters hebben gewerkt. Uiteraard vergeten we hierbij onze honderden vrijwilligers niet.
Zonder ieders bijdrage zou het welzijnswerk binnen onze gemeente niet zijn wat het nu is (en nog kan worden). Met vereende krachten gaan we er voor de toekomst van het welzijn van de inwoners naar een nog hoger plan te tillen waarbij ons motto blijft:

Iedereen doet mee in Rijssen-Holten

Hijn Bondrager, voorzitter

Jaarverslag ViaVie Welzijn - 2017

« Terug naar het overzicht