Start sportzorgtraject

Project ‘Sport en jeugdhulp scoren samen’
Vrijdag 9 maart wordt er gestart met sportzorgtraject waarin cliënten van twee jeugdzorgorganisaties gedurende een aantal maanden verschillende sporten zullen ontdekken en ervaren.

Het sportzorgtraject wordt georganiseerd vanuit het project ‘Sport en jeugdhulp scoren samen’, waar ViaVie Welzijn sinds vorig jaar de coördinatie over heeft en welke door de provincie Overijssel mogelijk wordt gemaakt.
Het doel van het project is om de sectoren sport en jeugdhulp met elkaar te verbinden, zodat jeugdzorg de preventieve en signalerende functie van sportverenigingen erkennen en benutten, en dat daarnaast de signaleringkracht en het pedagogisch klimaat bij sportverenigingen wordt versterkt.

Inhoud
De deelnemende kinderen zijn via jeugdzorgorganisaties Reggedok en Agathos voor het sportzorgtraject aangemeld en beide organisaties zorgen tevens voor extra begeleiding en een warme overdracht naar de sportclinics.
De sporten die binnen het traject worden aangeboden worden verzorgd door lokale sportverenigingen, deze maand wordt er gestart met judo en zullen de kinderen elke vrijdagmiddag een les van de judovereniging ontvangen.
In de maanden hierna volgen nog tafeltennis, atletiek, voetbal en adventure race.

Uiteindelijk is het doel van dit traject om de kinderen bekend te maken met verschillende sporten en hen te laten ervaren hoe het er bij een sportvereniging aan toe gaat zodat de drempel om er naar toe te gaan lager wordt.

Mogelijkheden deskundigheidsbevordering sportverenigingen
Eén van de doelen van dit project is het versterken van de signaleringskracht en het pedagogisch klimaat bij sportverenigingen.
Vanuit het project zijn er voor dit jaar nog middelen aanwezig om sportverenigingen hierin te ondersteunen.
Te denken valt aan het organiseren van bv. een scholing om jeugdbegeleiders en andere vrijwilligers binnen een vereniging te trainen in het herkennen van en het handelen bij signalen van een ‘niet-pluis’ gevoel bij kinderen en jongeren.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het project of bent u geinteresseerd in de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, neem dan contact op met René Hoveling van ViaVie Welzijn via hoveling@viaviewelzijn.nl / 0548-362755

« Terug naar het overzicht