ViaVie Welzijn hanteert vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

ViaVie Welzijn heeft als uitgangspunt: ‘Iedereen doet mee!’. Dit geldt ook voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving, is het van belang dat mensen zich veilig voelen. Door gebruik te maken van de meldcode en deze waar nodig in te zetten, kunnen de medewerkers van ViaVie Welzijn hier een bijdrage aan leveren.

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld door het volgen van vijf vaststaande stappen; van signalering tot aan het eventueel doen van een melding. Organisaties stellen een eigen, bij de organisatie passende, meldcode op. Per 1 januari 2019 bevat de meldcode een bij de beroepsgroep passend afwegingskader. Voor ViaVie Welzijn betekent dit dat er twee afwegingskaders gebruikt worden: Kinderopvang en Sociaal Werk.

« Terug naar het overzicht