Peuters

Peuters

Peuters

Peuteropvang ViaVie Welzijn per 1 maart 2018 gesloten

“Gelet op de nieuwe wet op de harmonisatie kinderopvang en peuterwerk die op 1 januari 2018 van kracht wordt, is het voor de stichting ViaVie Welzijn financieel niet langer mogelijk op een verantwoorde wijze kortdurende peuteropvang in de gemeente aan te bieden. De organisatie ziet zich dan ook genoodzaakt per die datum met het aanbieden van peuteropvang te stoppen. Vanwege de nog slechts kort durende tijd en gelet op het belang van en zorgvuldigheid naar alle betrokken partijen – ouders/peuters en het personeel – zal de sluiting effectief ingaan op 1 maart 2018. Voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 maart 2018 wordt naar een voor alle partijen acceptabele financiële tussenoplossing gezocht”.

Vanaf 1 maart 2018 heeft ViaVie Welzijn op alle drie de locaties de deuren van haar peuteropvang gesloten.

Peuteropvang in de gemeente Rijssen-Holten

Vanaf 1 maart 2018 zal peuteropvang in de vorm van het voormalige peuterspeelzaalwerk door 2 aanbieders vorm gegeven worden in de gemeente:

Columbus Junior Algemene peuteropvang
o Locatie Rijssen, Lentfersweg 29, locatie basisschool KlimOp
o Locatie Holten, Larenseweg 102, locatie Liezenboerderij

’t Kruimeltje Prot. Chr. Peuteropvang 
o Locatie Rijssen, Brandlicht 1, locatie Paraplu
o Locatie Rijssen, Zeven Peggenweg 9