Servicepunt vrijwilligers & vacaturebank

Servicepunt Vrijwilligers & vacaturebank

Links

Online Vrijwilligerswerk
Online vrijwilligerswerk is een platform voor en door organisaties die (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van vrijwilligers. De samenwerkende partijen stimuleren mensen actief deel te nemen aan de maatschappij.
Vanuit de gedachte dat de samenleving gebaat is bij de actieve participatie van al haar burgers, stimuleert en faciliteert Online Vrijwilligerswerk op diverse manieren de betrokkenheid van vrijwilligers.

Vereniging NOV
Vereniging NOV is het branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland. Vereniging NOV kent het veld door en door, behartigt de belangen van vrijwilligers en vertegenwoordigt de sector in binnen- en buitenland.

MOVISIE
MOVISIE is hét kenniscentrum en adviesbureau op het gebied van vrijwillige inzet. Zij stimuleren, vernieuwen en versterken vrijwillige inzet in Nederland. Dit doen ze via onderzoek, advies, promotie, training en begeleiding.

Vrijwilligersprijs
Overijssel zet haar vrijwilligers in het zonnetje! Zij doet dit elk jaar door het uitreiken van de Overijsselse Vrijwilligersprijs, bestemd voor individuele vrijwilligers, maar ook voor vrijwilligersorganisaties.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.
Het Oranjefonds ondersteunt ook de landelijke actie dagen als NL Doet.