Taalpunt

Taalpunt

Taalpunt

Het Taalpunt Rijssen-Holten is te vinden in de bibliotheek in Rijssen.Wie moeite heeft met lezen en schrijven wordt hier op weg geholpen door vrijwilligers. Wist u dat meer dan 10% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder niet voldoende kan lezen en schrijven om goed mee te kunnen doen in de maatschappij? In Rijssen-Holten zijn dat zo'n 4700 mensen. Hierbij gaat het niet alleen om mensen van buitenlandse afkomst, maar ook om geboren Nederlanders.

Laaggeletterd

Mensen die laaggeletterd zijn hebben grote moeite met lezen en schrijven. Een brief van de woningcorporatie lezen, een treinkaartje kopen bij de automaat of internetbankieren lukt vaak niet. Of wat denkt u van voorlezen aan (klein)kinderen? De wereld van deze mensen is kleiner dan die van mensen die wel kunnen lezen en schrijven. Daarom hebben gemeente Rijssen-Holten, ROC van Twente, Taal voor het Leven, Bibliotheek Rijssen-Holten en ViaVie Welzijn de handen ineen geslagen voor het Taalpunt.

Bent u laaggeletterd, dan kunt u terecht bij het Taalpunt in de bibliotheek in Rijssen. Als u in Holten woont kunt u een afspraak maken met de Taalpunt coördinator (0548 36 27 55 of nijkamp@viaviewelzijn.nl). Ook mensen die Nederlands als tweede taal spreken kunnen bij het Taalpunt aankloppen voor hulp. Deze hulp wordt geboden door geschoolde vrijwilligers, die in groepjes of individueel de ‘deelnemers’ begeleiden. Met het project 'Taal voor het leven' van Stichting Lezen & Schrijven wordt geprobeerd de laaggeletterden te bereiken en ze te koppelen aan de juiste taalvrijwilliger of ze te leiden naar het juiste traject binnen het ROC.

Samenwerking op gebied van (digi)taal- en basisvaardigheden

Basisvaardigheden; we hebben ze allemaal hard nodig om te kunnen functioneren in onze maatschappij.
Met dit filmpje wordt het belang van een Taalpunt onderstreept! In samenwerking met bibliotheek, gemeente, Stichting Lezen & Schrijven en verschillende organisaties willen we mensen helpen om de basisvaardigheden verder te ontwikkelen! Dit betekent dat wij allemaal aan zet zijn om verder te bouwen aan een krachtige infrastructuur, die mensen helpt met hun (digi)taal- en basisvaardigheden.