Thuisadministratie

Thuisadministratie

Kortdurende hulp

Er kan een (tijdelijke) situatie ontstaan die er voor zorgt dat u geen overzicht meer heeft in uw eigen administratie. De reden hiervoor kan heel divers zijn. Mogelijk heeft er een scheiding of verhuizing plaatsgevonden en verandert er in korte tijd veel. Of raakt u door psychische problemen tijdelijk het overzicht kwijt. Ook kan het wegvallen van een baan zorgen voor veel veranderingen.

Heeft u geen overzicht meer op uw financiën of administratie? En lukt het u niet dit zelf, of bijvoorbeeld met hulp van familie, op de rit te krijgen? Dan kunt u een vaste vrijwilliger toegewezen krijgen die u hiermee gaat helpen. De vrijwilliger helpt u de papieren te ordenen en uit te zoeken. Ook kan hij of zij u helpen bij het aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen of een uitkering. De vrijwilliger kan u daarnaast helpen de administratie te controleren en bij te houden.

Voorwaarde binnen deze begeleiding is dat u zelf de volle verantwoordelijkheid kunt dragen voor uw eigen administratie, financiële huishouding en betalingen. Wij zullen een vaste vrijwilliger bij u inzetten, waarmee vooraf een gesprek plaatsvindt. Afspraken en voorwaarden worden in een overeenkomst vastgelegd en door u ondertekend. De vrijwilligers zijn allen getraind om u goed te kunnen ondersteunen, zij hebben een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven en zij beschermen uw privacy.

Voor deze kortdurende hulp betaalt u geen eigen bijdrage en deze hulp kan voor een periode van maximaal één jaar worden geboden.