Thuisadministratie

Thuisadministratie

Voorbereiding en nazorg schuldregelingstraject

Wanneer er problematische schulden zijn, kan iemand in aanmerking komen voor een schuldregelingstraject (Msnp of Wsnp). Doel van dit traject is mensen de mogelijkheid bieden van een schuldenvrije toekomst. Ook bij andere schulden, waarbij het u niet lukt om er alleen uit te komen, bestaat deze mogelijkheid voor hulp. De aanmelding voor deze trajecten verloopt via de gemeente.

Om een traject te kunnen starten, zal er overzicht moeten zijn in uw financiële administratie en zal informatie overgedragen moeten worden aan de gemeente. Wij kunnen u hier desgewenst mee helpen door een vrijwilliger aan u te koppelen. De gemeente zal u hiervoor naar ons doorverwijzen.

Na afloop van een schuldregelingstraject zal u zelf weer de administratie op moeten gaan pakken. Omdat deze taak een langere periode in handen is geweest van een budgetconsulent(e), kan dit onzekerheid oproepen. Wij helpen u dan graag om deze administratie weer op te pakken. In overleg met u bekijken we hoe intensief de vrijwilliger u zal ondersteunen; helpen met het overzetten van de betalingen naar uw eigen rekening, meekijken of u op de goede weg bent met uw administratie of een periode samen de administratie oppakken. De gemeente zal u hiervoor naar ons doorverwijzen.

Voorwaarde binnen deze begeleiding is dat u zelf de volle verantwoordelijkheid kunt dragen voor uw eigen administratie, financiële huishouding en betalingen. Wij zullen een vaste vrijwilliger bij u inzetten, waarmee vooraf een gesprek plaatsvindt. Afspraken en voorwaarden worden in een overeenkomst vastgelegd en door u ondertekend. De vrijwilligers zijn allen getraind om u goed te kunnen ondersteunen, zij hebben een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven en zij beschermen uw privacy.

Voor deze ondersteuning betaalt u geen eigen bijdrage.