Vluchtelingen

Vluchtelingen

Activiteiten

Taal- en huiswerkondersteuning voor minderjarige vluchtelingen

Aan minderjarige vluchtelingen wordt, indien zij hier om verzoeken, taal- en huiswerkondersteuning geboden. Alle kinderen gaan, als zij in Nederland komen wonen, naar een passende school. Soms hebben zij behoefte aan extra hulp bij huiswerkopdrachten of bij het oefenen van de Nederlandse taal. De ondersteuners helpen hen hierbij in goed overleg met de school van het kind.

Ontmoeting 

Om ontmoeting tussen statushouders onderling en alle inwoners van Rijssen-Holten te bevorderen, hen ervaringen uit te laten wisselen en ook een beetje te oefenen met de Nederlandse taal, wordt door een groepje vrijwilligers elke vrijdag een activiteit georganiseerd. Onder het genot van een bakje koffie of thee worden gesprekken gevoerd, spelletjes gedaan of waar men ook zin in heeft op die ochtend. 

Rijssen, Roelf Bosmastraat 47 (oude Plus)
Elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Let op: in verband met het corona-virus is er op dit moment geen inloop op de vrijdagochtend. 

Taalcoaching – Taalpunt Rijssen-Holten

Elke vluchteling (een enkele uitzondering daargelaten) is verplicht een inburgeringstraject te volgen bij een erkende opleidingsinstantie. Tijdens deze inburgering wordt onder andere aandacht besteed aan de Nederlandse taal. Mochten vluchtelingen meer willen oefenen in praktische situaties, dan kunnen zij zich aanmelden bij het Taalpunt Rijssen-Holten. Voor meer informatie klik hier. 

Sportieve Wereldmeiden

In Rijssen start in het voorjaar van 2020 het project Wereldmeiden. In dit project begeleiden sport- en migrantenmeiden leeftijdsgenoten met een vluchtelingenstatus naar sport en beweegactiviteiten. Het doel is dat meiden door samen te sporten elkaars achtergronden leren kennen en hun sociale netwerk uitbreiden. Meer informatie is te vinden via het Vrouwenplatform Carree.