Vluchtelingen

Vluchtelingen

Werkgroep Vluchtelingen Rijssen-Holten

De Werkgroep Vluchtelingen Rijssen-Holten bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die zich dagelijks inzet voor de vluchtelingen die naar Rijssen en Holten zijn gekomen. Deze vrijwilligers vervullen vier verschillende functies:

Integratiecoach

De Integratiecoaches ondersteunen vluchtelingen om te integreren in de samenleving en begeleiden hen tot de routine van alledag. Zij begeleiden en ondersteunen de mensen bij de eerste stappen in de Nederlandse samenleving, zodat zij sociaal redzaam worden. De begeleiding en ondersteuning gebeurt in de vorm van één-op-één-begeleiding. Dit vindt op de kantoren van ViaVie Welzijn plaats en in een enkel geval ook bij de mensen thuis. Daarnaast gaan de Integratiecoaches mee naar verschillende instanties. De begeleiding door de Integratiecoaches bestaat uit praktische zaken, zoals het invullen van verzekeringspapieren, het doornemen van de post, het zoeken naar een passende school voor de kinderen en het adviseren op het gebied van wonen in de buurt en gezondheid. Vluchtelingen die naar Rijssen-Holten komen, worden via de gemeente automatisch aan ons gekoppeld. Hier hoeven zij zich niet voor aan te melden.

Facebook

De leden van de werkgroep Facebook zorgen wekelijks voor informatie via een besloten groep op Facebook voor vluchtelingen. Deze informatie houdt de vluchtelingen op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, lokale activiteiten en dergelijke. Als de periode van intensieve begeleiding door de integratiecoaches ten einde is, kunnen de vluchtelingen via dit medium uitvoerig op de hoogte gehouden worden.

Tolk

De vrijwillige tolk ondersteunt de Integratiecoaches bij hun werk. De tolk wordt ingezet binnen praktische situaties waarin het noodzakelijk is dat informatie in de (moeder)taal van de vluchteling vertaald wordt.  

Taal- en huiswerkondersteuning voor minderjarige vluchtelingen

Aan minderjarige vluchtelingen wordt, indien zij hier om verzoeken, taal- en huiswerkondersteuning geboden. Alle kinderen gaan, als zij in Nederland komen wonen, naar een passende school. Soms hebben zij behoefte aan extra hulp bij huiswerkopdrachten of bij het oefenen van de Nederlandse taal. De ondersteuners helpen hen hierbij in goed overleg met de school van het kind.

Ontmoeting 

Om ontmoeting tussen statushouders onderling en alle inwoners van Rijssen-Holten te bevorderen, hen ervaringen uit te laten wisselen en ook een beetje te oefenen met de Nederlandse taal, wordt door een groepje vrijwilligers elke vrijdag een activiteit georganiseerd. Onder het genot van een bakje koffie of thee worden gesprekken gevoerd, spelletjes gedaan of waar men ook zin in heeft op die ochtend. 

Taalcoaching Taalpunt Rijssen-Holten

Elke vluchteling (een enkele uitzondering daargelaten) is verplicht een inburgeringstraject te volgen bij een erkende opleidingsinstantie. Tijdens deze inburgering wordt onder andere aandacht besteed aan de Nederlandse taal. Mochten vluchtelingen meer willen oefenen in praktische situaties, dan kunnen zij zich aanmelden bij het Taalpunt Rijssen-Holten. Voor meer informatie klik hier.