VVE Thuis

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie

De ontwikkeling van elke peuter of kleuter verloopt op een andere manier en in een verschillend tempo. Soms heeft een peuter of kleuter echter extra ondersteuning nodig bij zijn/haar ontwikkeling. Dit bieden de peuteropvangorganisaties en basisscholen in de vorm van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Uit onderzoek is gebleken dat extra aandacht op de peuteropvang of in de kleuterklas belangrijk is, maar dat extra aandacht thuis nog veel belangrijker is. Daarom zullen ouders ook thuis op een speelse wijze aan de slag gaan met de (taal-)ontwikkeling van hun kind. Handvatten hiervoor krijgen zij tijdens de bijeenkomsten van VVE Thuis.