VVE Thuis

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Aanmelden

Kinderen die naar de kortdurende peuteropvang gaan (Columbus Junior, ’t Kruimeltje of De Kindertuin) en een VVE-indicatie krijgen vanuit de JGZ/GGD, worden automatisch aangemeld voor VVE Thuis Peuters. Dit geldt ook voor kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan en voor het VVE-gedeelte gebruik maken van de kortdurende peuteropvang. Mocht u een peuter kennen die geen gebruik maakt van een voorschoolse voorziening, maar waarvoor u denkt dat VVE Thuis Peuters wel waardevol is, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Kinderen die in groep 1 zitten en bij ons bekend zijn vanuit de peuterleeftijd, schuiven automatisch door naar VVE Thuis Kleuters. Kinderen die geen gebruik hebben gemaakt van een kinderdagverblijf of kortdurende peuteropvang, zijn helaas niet altijd bij ons bekend. Mocht u denken dat VVE Thuis Kleuters voor een gezin waardevol kan zijn, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben of wilt u een peuter of kleuter aanmelden, dan mag u uiteraard contact met ons opnemen Aniek Vogelzang 0548 – 36 27 55.