VVE Thuis

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVE Thuis

“Samen werken aan onderwijskansen voor alle kinderen in de voor- en vroegschool”. Een mooie overkoepelende taak die in handen ligt van verschillende organisaties, waaronder ViaVie Welzijn.

ViaVie Welzijn biedt VVE Thuis aan voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud en voor kinderen die in groep 1 van het basisonderwijs zitten. VVE Thuis is een tweeëneenhalf jaar durend gezinsgericht programma waarmee ouders thuis aan de slag gaan met de ontwikkelingsstimulering van hun kind.

Doelen VVE Thuis:

  • het bevorderen van hun taal-, denk- en sociaal-emotionele ontwikkeling (met accent op het vergroten van de woordenschat);
  • het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.

Acht keer per schooljaar komen de ouders onder begeleiding van professionele medewerkers bij elkaar om informatie te krijgen en ideeën uit te wisselen over een thema. Bij dit thema horen acht activiteiten welke zij thuis samen met hun kind(eren) uit gaan voeren. Het zijn speelse activiteiten, zoals uitstapjes, spelletjes, creatieve activiteiten en boekjes. Op deze manier werken peuteropvang/basisschool samen met de ouders aan de ontwikkeling van kinderen.