OuderCommissie

OuderCommissie

“Samen met ViaVie Welzijn streven wij naar een kwalitatief hoogwaardige gastouderopvang die bijdraagt aan goede ontwikkeling van het kind in een veilige, stimulerende en gezonde omgeving.”

(OuderCommissie, ViaVie Welzijn Gastouderopvang)


ViaVie Welzijn Gastouderopvang vindt het belangrijk dat ouders waarvan hun kind gebruik maakt van de gastouderopvang, kunnen adviseren bij bepaalde onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). Daarnaast geeft de Wet kinderopvang een Oudercommissie de mogelijkheid adviesrecht in te zetten op diverse onderwerpen.