Wijk & buurt

Wijk & buurt

Wijk & buurt

In de gemeente Rijssen-Holten vinden we het belangrijk dat inwoners zichzelf kunnen redden in hun dagelijkse leven. Uitgangspunt is dat je zelf verantwoordelijk bent voor je welzijn, leefomgeving en woongenot. De wijk en buurt waar je woont worden daarom steeds belangrijker. Daar gebeurt het!

ViaVie Welzijn is de spil in dit wijk- en buurtgericht werken. Wij verbinden bewoners en brengen ideeën en wensen samen. Betrokkenheid, eigen initiatief en benutten van talent staan hierbij centraal.

Hoe we dat doen? Mooie voorbeelden zijn de buurtsportcoaches en het Repair Café. Initiatieven van buurtbewoners waarbij ze elkaar helpen met kleine dingen in het dagelijkse leven. ViaVie Welzijn ondersteunt en betrekt waar mogelijk andere organisaties uit de wijk erbij.

Zo zijn we samen aan zet!