Wijk & buurt

Wijk & buurt

Burendagen

Zaterdag 22 september 2018 was het weer landelijke Burendag, een initiatief van het Oranjefonds in samenwerking met Douwe Egberts.

Op een Burendag wordt er iets in een wijk of buurt georganiseerd waarbij buren/wijkbewoners betrokken zijn, ontmoeting plaatsvinden en samenhang wordt nagestreefd. In een aantal wijken wordt er al een aantal jaren deelgenomen aan Burendag, maar dit jaar waren er ook twee wijken die voor het eerst iets organiseerden in dit kader. ViaVie Welzijn heeft dit jaar vier Burendagen ondersteund, namelijke die in Braakmanslanden, Plan Zuid, De Kol en De Haar.

Wilt u meer weten over de Burendagen in de verschillende wijken? Klikt u dan links in het menu.