Wijk & buurt

Wijk & buurt

Plan Zuid

In Plan Zuid organiseerde de werkgroep Hart van Zuid dit jaar samen met de Johan Frisoschool en de speeltuinvereniging de Hoge Esch de Burendag. Helaas bleek het weer gedurende de Burendag spelbreker, maar in de ochtend was het een zeer geslaagde dag. Voor een terugblik van de Burendag, zie: