Wijk & buurt

Wijk & buurt

Kijk op de wijk

Het project 'Kijk op de wijk’ is in 2017 gestart in een zestal wijken in Rijssen-Holten. Het doel is te signaleren wat er ‘leeft’ in de wijken, wat is de kracht van een wijk, maar ook waar is zorg over?

Middels wijkbijeenkomsten met organisaties en professionals werkzaam in de betreffende wijken zijn er veel signalen opgepikt. Vervolgens zijn we ook de wijken ingegaan om met bewoners in gesprek te raken om te kijken of deze signalen (denk aan eenzaamheid, overlast, openbare ruimte, etc.) ook daar leven.

In samenspraak met professionals en wijkbewoners hebben we deze signalen vertaald naar concrete actiepunten waar ook breed draagvlak voor bestaat. Belangrijk uitgangspunt is de inzet en rol die wijkbewoners hebben bij de uitvoering van deze actiepunten. Uitgangspunten bij het project: bottom-up, kleinschalig, gebruik maken van bestaande netwerken en vasthouden waar nodig maar loslaten waar kan.

Voorbeelden van dit soort actiepunten zijn: het opknappen van de Smitjes-vijver, het creëren van een ontmoetingsplek in de wijk Braakmanslanden, het meedenken bij de organisatie van verschillende Burendagen, het creëren van een hondenspeelveld in de wijk De Kol, het opstarten van een wijkteam in Braakmanslanden etc.
In de projectopdracht van 2018 is nadrukkelijk toegevoegd burgerinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen. Tevens wordt dit jaar benut om te bepalen hoe een wijkgerichte aanpak structureel ingebed kan/moet worden in het sociaal domein.

Wilt u meer informatie over het project of kunt/wilt u een bijdrage hierin leveren, dan kunt u contact opnemen met René Hoveling, hoveling@viaviewelzijn.nl of Inge Scharrenberg, scharrenberg@viaviewelzijn.nl.