Wijk & buurt

Wijk & buurt

Wijkteam

Vanuit het project Kijk op de wijk heeft ViaVie Welzijn als pilot in de wijk Braakmanslanden een wijkteam opgericht. Het idee hierachter is om organisaties, maar wijkbewoners, informatie en signalen uit de wijk met elkaar te delen en er eventueel acties op te ondernemen. De vraag en interesse om meer met elkaar in contact gekomen is ontstaan uit de diverse gesprekken in de wijk die wij in 2017 gevoerd hebben.

Het wijkteam bestaat op dit moment uit de volgende organisaties: Evenmens, Zorgaccent, CarintReggeland, Diakonia, DIS, BeleefBraakmanslanden, De Goede Woning en de Constantijnschool. Het wijkteam komt één keer in de twee a drie maanden bijeen en wordt begeleid en gecoördineerd door ViaVie Welzijn.

Bij het bepalen van een structurele inbedding van een wijkgerichte aanpak binnen het sociaal domein wordt het vormen van een wijkteam in de diverse wijken meegenomen. De ervaringen die nu worden opgedaan in het wijkteam Braakmanslanden zullen dan zeker van pas komen.